Galeria 4 pory roku

Wyszedłem przed dom

spod nóg runął pejzaż

który zaspał w trawie

listek ćwierknął jak wróbel

W środku lasu

nagle roześmiało się drzewo

to ptaki

Jerzy Harasymowicz